Tel. 02874-2900

 

LOG SERVER
Centralizwd LOG Server

ทำไมองค์กรของคุณถึงต้องจัดเก็บ Log Server

ปัจจุบัน พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้เล็งเห็นถึงโทษจากภัยคุกคาม ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการขโมยข้อมูล การโจมตี ทำลาย ทำให้เกิดความเสียหายต่างๆ Logs Server คือสิ่งเดี่ยวที่จะพิสูจน์ได้ และจะเป็นสิ่งที่ผู้รักษากฏหมายจะใช้ในการสืบสวนถ้าหากไม่จัดเก็บไว้ จะต้องมีโทษทางกฏหมาย

การเลือกใช้ Log Server ก็ต้องเลือกจากผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพแล้วความน่าเชื่อถือเป็นหลัก

 

เสียงตอบรับจากลูกค้า

  - ระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพิสูจน์ตัวตน
   - ระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเก็บปูมระบบที่ส่วนกลาง
   - ระบบสำหรับการกำหนดเวลาให้ตรงกับเวลาสากล
   - ระบบควบคุมและกำหนดสิทธิ์การใช้งานอินเตอร์เน็ต
   - ระบบป้องกันไวรัส และมัลแวร์ทั้งองค์กร
   - ระบบบริหารจัดการการใช้งานระบบเครือข่าย

ติดต่อเรา

 

ระบบ Central LOG SERVER ให้บริการโดย

บริษัท SERVERTODAY (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 111/128 หมู่ที่ 2 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

สนใจใช้บริการ Centralized Log Management Server กับเรา พร้อมดูแลและให้บริการหลังการขาย
โทร 0-195-7395 ถึง 9 Fax: 0-2195-7394 Email: info@servertoday.com

 

 

 


 

 

 

 

บริษัท เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 111/128 หมู่ที่ 2 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร.0-2195-7395 ~ 9 Fax: 0-2195-7394 Email: info@servertoday.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: 0107514831885เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105548117601